Ett förlag är aldrig bättre än sina författare.

I över ett sekel har vi haft förmånen att ha de ledande juridiska experterna knutna till oss som författare. Det är därför vi kunnat behålla ställningen som Sveriges ledande utgivare av juridisk information.

Hur går det till att ta fram en ny bok?

Läs om hur vi arbetar eller kontakta oss om du vill bli en av våra författare:


Hundratals författare

Vi samarbetar med hundratals författare. De är mycket olika, både som yrkes- och privatpersoner. Yngre, äldre, män, kvinnor, yrkesverksamma, pensionerade och med en mängd olika bakgrunder och specialiteter. Men de har alla minst två saker gemensamt: de tillhör de mest framgångsrika och välrenommerade inom sina områden och de brinner för att dela med sig av sina kunskaper och analyser.

Vad får dem att vilja ge ut sina böcker just hos oss? En orsak är säkert vår historia. Generationer av svenska jurister har levt med våra böcker sedan studietiden. Sveriges Rikes Lag, naturligtvis, men också lagkommentarerna i de Gula och Blå Biblioteken och den Rödvita serien. Standardverk sedan länge. För många författare är det en speciell känsla att deras bok tar plats bland dessa tungviktare i bokhyllan. Att boken ges ut av Norstedts Juridik är också en kvalitetsgaranti för bokköparen och en form av marknadsföring i sig.Vårt arbetssätt

Hur går det till att ta fram en ny bok? Förläggaren är huvudansvarig för våra bokproduktioner. Hans eller hennes grundläggande uppgift är att se till att nya titlar når bokhandeln och vid behov publiceras i digitala medier.

En ny bok kan komma till på olika sätt. Oftast tar våra förläggare, alla med sitt eget specialområde, initiativet. Lag­ändringar eller ny praxis är givetvis också naturliga och vanliga startskott för nya utgivningar. Påstötningar kan även komma från jurister som anser sig sakna visst material. Men det händer också att författare levererar färdiga manus eller har en idé till en ny bok.

Nästa steg i arbetet är att hitta tänkbara författare, såvida vi inte redan har en etablerad kontakt. Vi försöker alltid att identifiera de ledande på området och kontaktar dem med en förfrågan.

Redaktören har det övergripande ansvaret för bokens struktur och språk och arbetar nära författaren. Författare och redaktör står i regelbunden kontakt under hela produktionen, som kan pågå i allt från ett par månader upp till ett år. Idéer bollas och diskussioner förs om detaljer och helhet.

Om boken har flera författare ser redaktören till att olika avsnitt och språkliga stilar synkroniseras. Många av våra förfat­tare är mycket erfarna och deras texter behöver inte mycket redigering. Kraven på ett korrekt språk är förstås höga, men det finns trots det mycket utrymme för personlig stil. Redaktören ansvarar även för bokens omslag och baksidestext i samråd med författaren.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till stefan.martell@nj.se