Kapell

Kapell är programvaror för dig som upprättar bokslut, årsredovisning eller koncernredovisning. Kapellprogrammen är utvecklade av PWC och övertogs av Norstedts Juridik 2014.

Kapell Bokslut är ett effektivt hjälpmedel för dig som upprättar bokslut och tar fram årsredovisningshandlingar. Programmet passar för de flesta associations- eller organisationsformer. Årsredovisningar som upprättas i Kapell Bokslut är lätta att anpassa till just de redovisningsregler som din verksamhet måste följa.

Kapell Koncern är ett effektivt hjälpmedel för dig som upprättar koncernredovisning och är direkt kopplat till Kapell Bokslut.

Du kan läsa mer om programmen genom att klicka på nedanstående knappar eller på länkarna i högermarginalen. Där finns också länkar till utbildning, support, nedladdning och beställningsformulär.


Kapell    Kapell


Support & nedladdning

I vår supporttjänst har vi samlat sådant som du som användare kan ha nytta av. Här kan du ladda ner versioner av Kapell Bokslut och Kapell Koncern eller komma i kontakt med våra olika supportkanaler.

Support för Kapell Bokslut

Support för Kapell Koncern


Beställning

Vill du beställa nya licenser av Kapell Bokslut och Kapell Koncern så kan du göra det med hjälp av detta Beställningsformulär.