Revision

se prislista

Beskrivning

Som revisor arbetar du idag under ökande krav på effektivitet, kvalitet och dokumentation. Arbetsflödet i Revision underlättar ditt arbete och hjälper dig att följa ISA.
Komplettera med Transaktionsanalys för en effektiv granskning.

Sveriges främsta programvara för dokumentation av revisionsuppdrag används idag i flera länder av ett stort antal användare.

Bland de många effektiviserande funktionerna märks följande:

Anpassningsbar dokumentation
Välj vid starten av ett uppdrag mellan begränsad respektive full dokumentation. Valet Begränsad dokumentation visar färre antal sidor i programmet och är lämpligt för de mindre uppdragen. I samband med valet får du hjälp av kriterierna i ISA 200.

Riskbedömning och riskhantering.
Alla noterade risker (inneboende risk/affärsrisk, kontrollmiljön, betydande risk, oegentligheter) förs framåt i programmet så att de kan hanteras med de granskningsåtgärder du anser lämpliga.

Beräkning av väsentlighetstal.
Ta hjälp av programmets beräkningsdialog för att beräkna de olika väsentlighetstalen enligt ISA.

Stöd vid upprättande av granskningsprogram
Efter att du bedömt nivåer av väsentlighet och risk för posterna hjälper Revision dig att hitta ett lämpligt granskningsprogram utifrån detta. Risken för slentrian minskar och istället får du granskningspunkter som är anpassade för att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis.

Stöd för granskning av intern kontroll
Strukturen för granskning av intern kontroll är logiskt uppbyggd med en egen åtgärdsbank för att granska företagets rutiner och kontroller utifrån frågan ”Vad kan gå fel?”.

Nyhet! Guide för upprättande av revisionsberättelse.
Programmet innehåller en uppskattad guide med vars hjälp du på ett enkelt sätt upprättar avvikande revisionsberättelser. Genom att arbeta dig igenom stegen i guiden leds du på ett strukturerat sätt genom alla olika delmoment i den nya revisionsberättelsen.

Hela huvudboken kan läsas in
Vid inläsning av SIE 4-filer lagras hela huvudboken i en databas. Detta gör att du nu på sidan Saldobalans kan ”surfa” mellan konto, kontoutdrag och verifikation.

Bifoga externa dokument
Om du vill samla olika underlag för uppdraget på en och samma plats har du nu möjlighet att göra detta på ett systematiskt sätt. Det går smidigt och lätt att bifoga externa filer av skilda slag. Har du t ex fått en lagerlista i Word från kunden eller en inventarieförteckning i Excel, går det lätt att bifoga dessa filer tillsammans med den dokumentation du upprättar i själva programmet. Bifogade filer syns och kan öppnas i anslutning till aktuell sida i den överskådliga trädvyn.

Skapa egna textlydelser
Det finns en funktion för att skapa, redigera och spara anpassade textlydelser som sedan kan användas överallt i programmet för alla klienter. Genom att högerklicka i ett textfält var som helst i programmet visas en undermeny som innehåller alternativ för att både skapa och använda anpassade texter.

Byråanpassade mallar
Med Revision kan du anpassa både granskningsprogram och de medföljande ordbehandlingsmallarna, till exempel innehållsförteckning för grundakt/årsakt, uppdragsbrev och revisionsberättelse. Er byrås logotyp kan också läggas in. Det går snabbt och enkelt att skapa byråanpassade mallar.

Kraftfull rapportgenerator
Med programmets inbyggda rapportgenerator sammanställer du enkelt interna och externa rapporter med innehållet från dina gjorda noteringar.

Fleranvändarstöd (tilläggsmodul)
Det är nu möjligt för flera personer att samtidigt arbeta mot en och samma kundfil. Vår lösning är enkel att använda och samtidigt mycket flexibel.
Funktionen är en tilläggsmodul till programmet. Kontakta någon av våra säljare för mer information.

APTA-metodiken
APTA-metodiken är en revisionsmetodik utvecklad inom FAR för effektiv revision av små och medelstora företag. Om du kompletterar Revision med Transaktionsanalys får du utökat stöd i enlighet med APTA-metodiken i revisionsprogrammet. Genom att aktivera APTA-funktionerna får du utökat stöd vid granskningen.

För mer information, se länken Produktblad nedan.

Vill du ha en kraftfull kombination av hjälpmedel i ditt arbete? Komplettera med Transaktionsanalys.

Lär dig utnyttja den fulla kraften i programmet - Gå en programkurs!


  I programmet ingår:
 • Hjälp för beräkning av väsentlighetstal
 • Omfattande åtgärdsbank med granskningspunkter
 • Guide för att anpassa granskningsprogrammets omfattning beroende på väsentlighet och risk
 • Möjlighet att skapa egna mallar för granskningsprogram och ordbehandlingsdokument
 • Guide för upprättande av avvikande revisionsberättelse
 • Inbyggd ordbehandlare och rapportgenerator
 • Arbetsgång, handledning och hjälpsidor
 • Direkt koppling mot Transaktionsanalys och Bokslut
 • Import- och exportfunktioner till övriga program via SIE-standard
 • Export i format som kan öppnas i Word, Excel eller PDF

Prisinformation:
Programmet säljs som abonnemang med en bindningstid på 12 månader och gäller tillsvidare med en månads uppsägning. Under året får du nya versioner och fri program- och tekniksupport. Angivet pris avser första årets abonnemang. Se även Försäljningsvillkor - Programvara, länk nedan.

Programlicenser
Angivet pris avser en användare.
För varje ytterligare användare betalar du ett lägre pris.
Vid fler än tre användare kontakta oss för offert.
Tel 031-7751780
E-post marknad@nj.se

Målgrupp

Finansiella

Relaterad information

Försäljningsvillkor
Hämta demo
Bra att veta
Licenshantering

SYSTEMKRAV

Läs mer

Produktdetaljer

Pris ex. moms:se prislista
Utgivare:Norstedts Juridik (Bevaka utgivare)
Typ:Verktyg
Format:Cd
Best.nr:B10060

Relaterat

Lagstiftningskedjan

Delningslänkar

Mina tjänster

Du är inte inloggad

 E-shop

Handla enkelt och snabbt i vår e-shop. Sök t.ex på titel eller ISBN för att snabbt hitta rätt produkt.

 Kontakt

Vår kundservice hjälper dig med beställningar, abonnemang, behörighet, returer och mycket annat.

kundservice@nj.se

08 - 598 191 90