Affärsinformation Priser

Om Affärsinformation i Zeteo

Fastighetsinformation

Sökning kr/st
InfoAllm (allmän fastighetsinformation) 47
InfoTax (fastighetstaxering) 32
InfoFast (allmän + taxering) 65
InfoBygg (byggnadsinformation) 28
InfoPlan (planer) 27
InfoRätt (rättigheter) 15
InfoRätt Utökad 45
InfoSamf (samfällighetsförenings styrelse) 11
Inteckningar 28
Koordinater karta 5
Lagfaren ägare (även tomträttsinnehavare) 28
LagTax (lagfaren och taxerad ägare) 35
LagInt (LagTax + inteckn., inskrivn. och samtax.) 42
Ortofoto 17
Tidigare ägare 7
Taxeringsvärde 2
Akter 51
Lägenheter (fastighetens alla lägenheter) 19
InfoOrg, fastighetslista för organisationsnr 70
Fastighetslista, för person 25
Delägande fastigheter samfällighet/ga 22
Fastighetsindelad karta 17

Företagsinformation

Sökning kr/st
Styrelse / Firmateckning 11
Historisk styrelse 11
Aktiekapital 9
Bifirma / Parallellfirma 9
Verksamhet 9
Företagsinteckning 9
Företagsstatus 9
Förseningsavgifter 9
Bolagsengagemang 9
Räkenskapsinformation 9
Konkursinformation 9
Grundinformation 9
Arbetsställen 6
Skatteregistrering 6
Historiska bolagsnamn 7
Historiska bolagsadresser 7
Nedladdning av bolagsordning 50
Nedladdning av registreringsbevis 80
Registreringsbevis engelskt 110
Nedladdning av årsredovisning 45
Koncernstruktur 20
Betalningsanmärkningar 29
Rating 79
Nyckeltal och bokslut 69
Ärendeförteckning 9
Ärende 9

Fordonsinformation

Sökning kr/st
Fordonspark (sök med org.nr) 9
Fordonsdata (sök med reg.nr eller chassinr) 5
Fordon HK - filial 2,5

Personinformation

Sökning kr/st
Namn- och adresskontroll, person 4,5
Namn- och adresskontroll, lista 11,5
Namn- och adresskontroll Historik, person 11,5