Affärsinformation Priser

Du betalar endast för den information du hämtar. Ingen uppstartskostnad och inga fasta månads- eller årsavgifter.

Om Affärsinformation

Fastighetsinformation

Sökning kr/st
Akter 51
Anteckningar inskrivningsregistret 5
Delägande fastigheter samfällighet/ga 22
Fastighetsindelad karta 17
Fastighetslista, för person 25
InfoAllm (allmän fastighetsinformation) 47
InfoBygg (byggnadsinformation) 28
InfoFast (allmän + taxering) 65
InfoOrg, fastighetslista för organisationsnr 70
InfoPlan (planer) 27
InfoRätt (rättigheter) 15
InfoRätt Utökad 45
InfoSamf (samfällighetsförenings styrelse) 11
InfoTax (fastighetstaxering) 32
Inteckningar 28
Koordinater karta 5
Lagfaren ägare (även tomträttsinnehavare) 28
LagInt (LagTax + inteckn., inskrivn. och samtax.) 42
LagTax (lagfaren och taxerad ägare) 35
Lägenheter (fastighetens alla lägenheter) 19
Ortofoto 17
Taxeringsvärde 2
Tidigare ägare 7

Fordonsinformation

Sökning kr/st
Fordonspark (sök med org.nr) 9
Fordonsdata (sök med reg.nr eller chassinr) 5
Fordon HK - filial 2,5

Företagsinformation

Sökning kr/st
Aktiekapital 9
Arbetsställen 6
Betalningsanmärkningar  29
Bifirma / Parallellfirma  9
Bolagsengagemang 9
Ekonomisk plan 58
Företagsinteckning 9
Företagsstatus 9
Förseningsavgifter 9
Grundinformation 9
Historiska bolagsadresser 7
Historiska bolagsnamn 7
Historisk styrelse 11
Koncernstruktur 20
Konkursinformation 9
Nedladdning av bolagsordning 58
Nedladdning av registreringsbevis 98
Nedladdning av årsredovisning 45
Nyckeltal och bokslut 69
Rating 79
Registreringsbevis engelskt 198
Räkenskapsinformation 9
Skatteregistering 6
Stadgar 58
Styrelse / Firmateckning 11
Verksamhet 9
Ärende 9
Ärendeförteckning 9
   

Personinformation

Sökning kr/st
Namn- och adresskontroll, person 4,5
Namn- och adresskontroll, lista 11,5
Namn- och adresskontroll Historik, person 11,5