EU:s arvsförordning och IAL - e-kurs med Ulf Bergquist

Beställ kursen för endast 799 kr Läs mer juridisk e-utbildning i Zeteo

 

 

EU:s arvsförordning är den viktigaste internationella arvslagstiftningen någonsin. Den berör miljoner medborgare med internationella anknytningar av olika slag i 25 EU-länder inklusive Sverige. I kursen presenteras huvuddragen av förordningen samt den kompletterande svenska internationella arvslagen IAL. Speciell uppmärksamhet kommer att ges åt de två mest omdiskuterade frågorna (hemvistbegreppet och förfarandet) som berör förordningen.

Allmänt om kursen:

90 minuter
Inspelad februari 2017

Kursinnehåll:

  • Inledning och tillämpningsområde
  • Domstols behörighet
  • Tillämplig lag
  • Erkännande och verkställighet
  • IAL
  • Hemvistbegreppet
  • Förfarandet
  • Sammanfattning
Ulf Bergquist
Om kursledaren

Ulf Bergquist

Ulf Bergquist är senior partner i Bergquist & Partners Advokatbyrå AB. Han har varit ledamot av EU-kommissionens två expertgrupper, som utarbetat förslagen till EUs arvsförordning resp. EUs bodelningsförordning. Han har varit expert i den statliga utredningen om internationell arvsrätt, och är expert i den statliga utredningen om barnäktenskap, tvångsäktenskap och hedersvåld.

Läs mer