Agneta Bäcklund

Agneta Bäcklund

Agneta Bäcklund är justitieråd och var tidigare rättschef i Justitiedepartementet med ansvar för lagstiftningen bland annat på det kriminalpolitiska området. Som sakkunnig och departementsråd var hon dessförinnan chef för Åklagarenheten och senare för Straffrättsenheten. Hon är även svensk redaktör för Nordisk Domssamling.

Böcker av Agneta Bäcklund


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén