Agneta Herlin

Agneta Herlin

Agneta Herlin var skoljurist i Stockholms stad med mångårig erfarenhet av dagliga kontakter med rektorer, skolpsykologer, kuratorer och annan skolpersonal. Hennes arbete bestod huvudsakligen av att ge råd och vägledning till skolorna i de mest skiftande frågeställningar.

Böcker av Agneta Herlin


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén