Agneta Persson

Agneta Persson

Agneta Persson är f.d. antagningschef vid Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Hon ingår sedan åtskilliga år i Sveriges Kommuner och Landstings referensgrupp för antagningsfrågor. Referensgruppen ansvarar för Handbok för gymnasieantagning och för planeringen av SKL:s årliga gymnasiekonferenser där hon också medverkat som föreläsare.

Böcker av Agneta Persson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén