Tillbaka till alla experter

Agneta Persson

Agneta Persson

Agneta Persson är f.d. antagningschef vid Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Hon ingår sedan åtskilliga år i Sveriges Kommuner och Landstings referensgrupp för antagningsfrågor. Referensgruppen ansvarar för Handbok för gymnasieantagning och för planeringen av SKL:s årliga gymnasiekonferenser där hon också medverkat som föreläsare.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare