Alexander Nilsson

Alexander Nilsson

Alexander Nilsson är född 1979. Jur. kand. 2006. Assessor i Svea hovrätt 2015. Han har bl.a. varit justitiesekreterare i Högsta domstolen och sekreterare i 2016 års sjölagsutredning. Numera är han rättssakkunnig i Justitiedepartementet.

Böcker av Alexander Nilsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén