Anders Bengtsson

Anders Bengtsson

Anders Bengtsson är född 1952. Jur.kand. 1985. Kammarrättsassessor 1992. Han har varit bl.a. chefsjurist vid Länsstyrelsen i Malmöhus län, sekreterare i Miljöbalksutredningen och departementssekreterare i Miljödepartementet. Numera är han chefsrådman vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Ander är medlem av Esbo-konventionens implementerings kommitté.

Böcker av Anders Bengtsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén