Anders Dahlsjö

Anders Dahlsjö

Anders Dahlsjö är f.d. fastighetsråd vid Svea hovrätt och har dessförinnan varit verksam inom lantmäteriet. I sin roll har han deltagit i lagstiftningsarbete, bland annat fastighetsbildningslagens ersättningsregler och lagen om byggande av järnväg. Därutöver har han också varit sakkunnig i Markersättningsutredningen och expert i Utredningen om expropriationsersättning och Miljöprocessutredningen. Tack vare sina kunskaper på fastighetsområdet har han varit en uppskattad medförfattare i flera publikationer.

Böcker av Anders Dahlsjö


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén