Anders Eka

Anders Eka

Anders Eka är född 1961. Jur.kand. 1987. Han har arbetat som rättssakkunnig i Justitiedepartementet, kanslichef i Svea hovrätt och byråchef hos Justitiekanslern samt tjänstgjorde under åren 2004-2008 som kanslichef och huvudsekreterare i Grundlagsutredningen. Han har varit chefsrådman i Stockholms tingsrätt, hovrättslagman i Svea hovrätt och lagman i Stockholms tingsrätt. Han är numera justitieråd i Högsta domstolen.

Böcker av Anders Eka


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén