Anita Saldén Enérus

Anita Saldén Enérus

Anita Saldén Enerus är justitieråd och har tidigare varit finansråd och chef för skatteavdelningen på Finansdepartementet. Hon har bl.a. deltagit i utarbetandet av lagrådsremissen och propositionen som ligger till grund för inkomstskattelagen.

Böcker av Anita Saldén Enérus


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén