Ann-Christine Halén

Ann-Christine Halén

Ann-Christine Halén, född 1964, är obeståndsjurist och arbetar som konkursförvaltare på Ackordscentralen Syd, Malmö. Tidigare har hon arbetat på Skatteverket och där specialiserat sig på att utveckla statens roll som borgenär vid gränsöverskridande insolvensförfaranden. Ann-Christine är författare till artikeln ”Huvudsakliga intressen” och ”driftställe” – nya begrepp inom insolvensrätten, Europarättslig Tidskrift, nr. 3 2003. Hon är medförfattare till Skatteverkets Handledning för borgenärsarbetet (2008).

Böcker av Ann-Christine Halén


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén