Ann-Sofie Henrikson

Ann-Sofie Henrikson

Ann-Sofe Henrikson är lektor i rättsvetenskap och verksam vid Juridiska institutionen i Umeå sedan 2002. Hon undervisar specifikt om överskuldsättning på socionom- och juristprogrammet. Henrikson disputerade 2016 med avhandlingen ”Överskuldsatt och skyldig – en rättslig analys av konsumentskyddet mot överskuldsättning” och forskar i civilrätt, särskilt om konsumentkrediter och skuldsanering. Henrikson är återkommande anlitad som expert och föreläsare i nämnda ämnen.

Böcker av Ann-Sofie Henrikson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén