Anna Fayad

Anna Fayad

Anna Fayad är jurist med mångårig erfarenhet av familjerättsliga, i synnerhet IP-rättsliga, frågor. Hon har tillsammans med Ulf Bergquist skrivit en lagkommentar om internationell äktenskapsrätt. Anna Fayad har även skrivit åtskilliga artiklar om olika familjerättsliga frågor, bl.a. om barnäktenskap och månggifte.

Böcker av Anna Fayad


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén