Anna Nikolina Erikson

Anna Nikolina Erikson

Anna Nikolina Erikson är biträdande jurist och arbetar främst med upphandlingsrätt, offentlig rätt och entreprenadrätt. Anna Nikolina är medförfattare till Wolters Kluwers kommentarer till lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorn. Anna Nikolina biträder löpande klienter med frågor som rör offentlighet och sekretess. Hon håller också regelbundet föredrag och utbildningar i ämnet.

Böcker av Anna Nikolina Erikson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén