Anna Singer

Anna Singer

Anna Singer är professor i civilrätt, särskilt familjerätt, vid Uppsala universitets juridiska fakultet. I sin forskning har hon sysslat med frågor rörande barns rätt, med särskild inriktning på barns rätt till föräldrar och barns rättsliga ställning i familj och samhälle. Hon har medverkat som expert i flera utredningar på familjerättens område och är bl.a. Socialstyrelsens vetenskapliga råd i familjerätt och ledamot i The International Society of Family Law Executive Committee.

Böcker av Anna Singer


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén