Annika Lagerqvist Veloz Roca

Annika Lagerqvist Veloz Roca

Annika Lagerqvist Veloz Roca är docent och lektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon har bidragit till flera böcker, framförallt kurslitteratur, på området. Hennes intresseinriktning är i första hand konstitutionell rätt, d.v.s. en blandning av statsrätt, förvaltningsrätt och allmän rättsteori. Särskilt fokus i hennes forskning är området migration, en del av förvaltningsrätten.

Böcker av Annika Lagerqvist Veloz Roca


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén