Åsa Hellstadius

Åsa Hellstadius

Åsa Hellstadius är docent, jur.dr i civilrätt med särskild inriktning mot immaterialrätt vid Stockholms universitet. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning inom immaterialrätt och marknadsrätt vid olika lärosäten i Sverige. Hennes forskningsprofil är internationell och inriktad på immaterialrätt och avtalsrätt med fokus på framför allt bioteknik. Åsa är en flitig föredragshållare i patentfrågor och hennes externa uppdragsgivare inkluderar myndigheter, företag och intresseföreningar.

Böcker av Åsa Hellstadius


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén