Axel Hilling

Axel Hilling

Axel Hilling är LL.D., universitetslektor och docent vid Institutionen för handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han är chefredaktör för the Nordic Tax Journal. Axel är författare till ett stort antal vetenskapliga publikationer, nationellt och internationellt, och hans forskning fokuserar på inkomstbeskattning av finansiella instrument och på frågor relaterade till skatteflykt.

Böcker av Axel Hilling


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén