Tillbaka till alla experter

Barbro Ehrenberg-Sundin

Barbro Ehrenberg-Sundin

Barbro Ehrenberg-Sundin var språkexpert i Regeringskansliet åren 1980 - 2007. Förutom att delta i granskningen av författningar och andra viktiga texter ledde hon utbildning och skrev handböcker för författningsskrivare och kommittésekreterare med flera skribenter i Regeringskansliet och på myndigheter. En viktig roll hade hon i Klarspråksgruppen som under 90- och 00-talen hade till uppgift att inspirera myndigheter att starta klarspråksprojekt. Gruppen anordnade bland annat ett 40-tal konferenser för myndigheter på olika språkliga teman. Barbro var under åren också expert i flera kommittéer; den senaste var Förtroendeutredningen i vars betänkande (SOU 2008:106, bilagedel B) hon analyserar domar och föreslår hur de kan skrivas mera begripligt. I boken Krångelspråk blir klarspråk. Från 70-tal till 2010-tal (Språkrådet och Norstedts, 2015) beskriver hon de viktigaste händelserna kring, initiativen till och arbetet för klarspråk.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare