Barbro Julstad

Barbro Julstad

Barbro Julstad är tekn.dr och arbetar med uppdrag och utbildningar inom fastighetsrätt. Hon var tidigare fastighetsrättschef vid Lantmäteriets division fastighetsbildning och dessförinnan lektor vid KTH:s dåvarande lantmäteriprogram. Hon har även en bakgrund som bl.a. förrättningslantmätare. Barbro har deltagit som expert och sakkunnig i olika statliga utredningar inom det fastighetsrättsliga området och är författare eller delförfattare till flera fastighetsrättsliga publikationer.

Böcker av Barbro Julstad


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén