Bernard Johann Mulder

Bernard Johann Mulder

Bernard Johann Mulder är professor i rättsvetenskap vid Institutt for privatrett vid Det juridiske fakultet vid Universitetet i Oslo. Han är där ansvarig för arbetsrättsämnet. Han undervisar i arbetsrätt, inklusive nordisk, europeisk och internationell arbetsrätt, och juridisk metodlära, handleder studenter och doktorander. Mulder forskar huvudsakligen på frågor rörande arbetsrätten vid verksamhetsövergång samt reglerna om arbetstagarinflytande och olika kollektivavtalsrättsliga frågor. Under ca två decennier var Mulder verksam som forskare och lärare i handelsrätt, särskilt arbetsrätt, vid svenska universitet och högskolor. Mulder disputerade 2004 för juris doktorsexamen i handelsrätt på avhandlingen Anställningen vid verksamhetsövergång vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet .

Böcker av Bernard Johann Mulder


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén