Bernard Johann Mulder

Bernard Johann Mulder

Bernard Johann Mulder, jur.dr i handelsrätt, är førsteamanuensis i rettsvitenskap vid institutt for privatrett, det juridiske fakultet vid Universitetet i Oslo, där han undervisar i avtals-, köp- och arbetsrätt. Hans forskningsområde är arbetsrätt. Under ca två decennier var Mulder verksam som forskare och lärare i handelsrätt, särskilt arbetsrätt, vid svenska universitet och högskolor. Mulder disputerade 2004 på avhandlingen Anställningen vid verksamhetsövergång.

Böcker av Bernard Johann Mulder


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand