Bertil Häggman

Bertil Häggman

Bertil Häggman är jur.kand., f.d. kronofogde och författare. Sedan pensioneringen 2001 har han på heltid arbetat med sitt författarskap. Han har publicerat över 150 böcker och tidskriftsartiklar på varjehanda språk. Under senare år har han bland annat medverkat i Nationalencyklopedin och i en rad utländska uppslagsverk (amerikanska och engelska). Hans bok Herman Filip Orlik – en ukrainsk frihetskämpe i Sverige 1715–1720 utkom 2014. Häggman är mottagare av den ukrainska statsutmärkelsen Order of Merit. Hans översättning Sun Tzu, krigets konst (tredje upplagan) publicerades 2019.

Böcker av Bertil Häggman


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén