Birgit Thunved

Birgit Thunved

Birgit Thunved är f.d. överåklagare. I sin tillsynsverksamhet har hon granskat ungdomsmål och tidigare, som operativ åklagare, bl.a. handlagt sådana mål.Vidare har hon varit föredragande hos JO inom området för polis- och åklagarrärenden.

Böcker av Birgit Thunved


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand