Björn Berselius

Björn Berselius

Björn Berselius jobbar som Kammarrättsråd vid Migrationsöverdomstolen sedan 2006. Björn har ca 25 års erfarenhet av migrationsrätt och har tidigare varit på Utrikesdepartementet. Han var dessutom delaktig i utarbetandet av den svenska utlänningslagen samt instans- och processordningen som EU-direktiv på asylområdet.

Böcker av Björn Berselius


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén