Björn Hellman

Björn Hellman

Björn arbetar som advokat inom miljörätt och fastighetsrätt vid Advokatfirman Åberg & Co, i vilken han också är delägare. Han arbetar uteslutande med miljö- och fastighetsrättsliga frågor. Uppdragsgivarna finns i både det privata och det allmänna näringslivet. Inom miljörätten arbetar Björn främst med tillstånds- och tillsynsfrågor, och inom fastighetsrätten huvudsakligen arbetar med frågor som rör markexploatering, t.ex. detaljplanefrågor, bygglov, ledningsrätter och servitut.

Böcker av Björn Hellman


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén