Bo-Göran Jansson

Bo-Göran Jansson

Bo-Göran Jansson är försäkringsjurist vid B-G Jansson Juridik AB med särskild inriktning på personförsäkringsrättsliga tvister och domstolsprocesser. Från en lång tidigare anställning vid Skandia har han erfarenhet av bl.a. att vara ombud i försäkringstvister, framförallt i tingsrätter, men han har varit även i hovrätter och i Högsta domstolen. Sedan många år är han anlitad som lärare vid utbildning inom försäkringsbranschen, bl.a. i personförsäkringsrätt. Han är författare till boken Skatter 2019 pension och försäkring samt medförfattare till boken Juridik – personförsäkring, som båda ges ut av Studentlitteratur AB. Sedan länge är han även ledamot i Allmänna reklamationsnämnden.

Böcker av Bo-Göran Jansson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén