Bo Malmqvist

Bo Malmqvist

Bo Malmqvist är departementsråd i Statsrådsberedningen. Tidigare arbetade han som domare i bl.a. Försäkringsöverdomstolen och - inför Sveriges inträde i EU - som juristlingvist vid EU:s rådssekretariat. Han var föredragande i Lagrådet när förvaltningslagen kom till och har deltagit i lagstiftningsarbete och behandling av förvaltningsärenden på många andra rättsområden.

Böcker av Bo Malmqvist


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén