Camilla Adolfsson

Camilla Adolfsson

Camilla Adolfsson är avdelningschef vid bygglovsavdelningen i Huddinge kommun. Under åren 2003–2010 arbetade Camilla Adolfsson på Miljödepartementet. Först på rättsenheten och därefter som biträdande enhetschef på enheten för hållbar utveckling. Från 2010–2014 var hon ämnesråd och biträdande enhetschef på plan-, bygg- och bostadsenheten på Socialdepartementet. Camilla Adolfsson var föredragande i Lagrådet av förslaget till ny plan- och bygglag 2010, och har deltagit som sakkunnig respektive expert i flera utredningar på plan- och byggområdet, exv. i PBL-kommittén, Byggprocessutredningen, Miljöprocessutredningen och Bostadsplaneringskommittén.

Böcker av Camilla Adolfsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén