Carl Rydeman

Carl Rydeman

Carl har arbetat i olika domstolar sedan 1977, bl a notarie i Norrköpings tingsrätt, fiskalsutbildning Hovrätten för Nedre Norrland, och som rådman i Sundsvalls tingsrätt åtta år till 1995, då han blev chef för Hyresnämnden i Sundsvall, där han alltjämt är hyresråd. Vidare är han med i hyresnämndernas och Svea hovrätts samarbetsorgan HASSO sedan 20 år, expert i SOU 2012:82, Hyres- och arrendetvister i framtiden och anställd som fast medlare på Medlingsinstitutet och FSC (Forest Stewardship Council). Carl har arbetat som kursledare åt Domstolsakademin/Domstolsverket inom fiskalutbildning i 25 år med materiell processledning och bevisrätt, samt en tre nationella hyresrättsliga kurser (allmänt/lokaler/bostäder). Medieansvarig för landets hyresnämnder (i Sveriges Domstolars medieråd). Ledamot i Mittuniversitetets disciplinnämnd.

Böcker av Carl Rydeman


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén