Tillbaka till alla experter

Carl Rydeman

Carl Rydeman

Carl har arbetat i olika domstolar sedan 1977, bl a notarie i Norrköpings tingsrätt, fiskalsutbildning Hovrätten för Nedre Norrland, och som rådman i Sundsvalls tingsrätt åtta år till 1995, då han blev chef för Hyresnämnden i Sundsvall, där han alltjämt är hyresråd. Vidare är han med i hyresnämndernas och Svea hovrätts samarbetsorgan HASSO sedan 20 år, expert i SOU 2012:82, Hyres- och arrendetvister i framtiden och anställd som fast medlare på Medlingsinstitutet och FSC (Forest Stewardship Council). Carl har arbetat som kursledare åt Domstolsakademin/Domstolsverket inom fiskalutbildning i 25 år med materiell processledning och bevisrätt, samt en tre nationella hyresrättsliga kurser (allmänt/lokaler/bostäder). Medieansvarig för landets hyresnämnder (i Sveriges Domstolars medieråd). Ledamot i Mittuniversitetets disciplinnämnd.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare