Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Carl Rydeman

Carl Rydeman

Carl har arbetat i olika domstolar sedan 1977 fram till pension 2019, bl a notarie i Norrköpings tingsrätt, fiskalsutbildning Hovrätten för Nedre Norrland, och som rådman i Sundsvalls tingsrätt åtta år till 1995, då han blev hyresråd och chef för Hyresnämnden i Sundsvall. Han har varit sekr. i hyresnämndernas och Svea hovrätts samarbetsorgan HASSO, expert i SOU 2012:82, Hyres- och arrendetvister i framtiden och medieansvarig för landets hyresnämnder (i Sveriges Domstolars medieråd). Han är fast medlare på Medlingsinstitutet (arbetstvister) och hos FSC (Forest Stewardship Council, i tvister mellan skogsbolag och samebyar). Carl har arbetat som kursledare åt Domstolsakademin inom fiskalutbildning i 25 år med materiell processledning och bevisrätt, samt har sedan länge haft olika hyresrättsliga kurser. Opartisk ordförande i Hyresmarknadskommittén (HMK). Ledamot i Mittuniversitetets disciplinnämnd.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare