Caroline Olstedt Carlström

Caroline Olstedt Carlström

Caroline, advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB. Caroline har mer än 17 års erfarenhet inom internationellt dataskydd och har verkat som juridisk och strategisk rådgivare för företag inom IT, media, telekommunikation, energi, finans och bioteknikbranscherna. Under de senaste fem åren har hon arbetat som internationell dataskyddschef (VP Privacy) på Klarna Bank med globalt ansvar för Klarna Groups dataskyddsstrategi och compliance samt ansvarat för Klarnas globala integritets- och dataskyddsgrupp. Idag är hon advokat och partner på Advokatfirman Lindahl i Stockholm, ansvarig för Lindahls datasäkerhetsgrupp, och har fortfarande kvar sitt engagemang i Klarna Bank, genom uppdraget som externt dataskyddsombud. Caroline är ordförande för Forum för dataskydd, har under de senaste två åren varit medlem i IAPPs europeiska rådgivande organ, samordnare för Cloud Sweden Legal, och är aktiv i ett flertal satsningar, specialistgrupper och arbetsgrupper inom integritets- och datasäkerhet.

Böcker av Caroline Olstedt Carlström


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén