Cecilia Gylling Lindkvist

Cecilia Gylling Lindkvist

Cecilia Gylling Lindkvist är född 1952. Jur. kand. 1976. Hon har efter notariemeritering i allmän domstol genomgått domarutbildning vid Kammarrätten i Stockholm. Därefter har hon tjänstgjort som rättssakkunnig i Socialdepartementet, regeringsrättssekreterare, rådman i Länsrätten i Stockholms län, ordförande i Utlänningsnämnden, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm och chef för Migrationsverkets rättsenhet.

Böcker av Cecilia Gylling Lindkvist


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén