Cecilia Renfors

Cecilia Renfors

Cecilia Renfors är sedan 2 september 2019 justitieråd i Högsta domstolen. Innan dess var hon justitieombudsman. Hon arbetade under åren 1992–2003 i Justitiedepartementet, bl.a. som departementsråd, med processrättslig lagstiftning och med internationella förhandlingar framförallt på det IP-rättsliga området. Under åren 2003–2007 var hon direktör och chef för Granskningsnämnden för radio och TV och därefter hovrättslagman i Svea hovrätt (åren 2007-2013). Cecilia Renfors har vidare haft uppdrag som statlig utredare i frågor om upphovsrätt och patent. Hon är också en av författarna till kommentaren till Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd. Foto: Pernille Tofte

Böcker av Cecilia Renfors


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén