Tillbaka till alla experter

Charlotta Zetterberg

Charlotta Zetterberg

Charlotta Zetterberg, född 1960, är professor i miljörätt och arbetar som forskare och lärare vid Uppsala universitet. Charlotta är medförfattare till boken Den svenska miljörätten och hon kommenterar 9 kap. och 14 kap. miljöbalken i Lexino.  Vid sidan av kursansvar och olika administrativa uppdrag bedriver hon forskning på områden av betydelse för de miljöpolitiska målen om ett rikt växt- och djurliv samt giftfri miljö däribland rättsregler om genteknikanvändning inom växt- och djurförädlingen, om riskbedömningar och kemikaliehantering samt frihandel.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare