Charlotte Lönnheim

Charlotte Lönnheim

Charlotte Lönnheim är född 1967. Jur.kand. 1993 vid Uppsala universitet. LL.M i EG-rätt vid universitetet i Essex, England, 1994. För närvarande arbetar hon som utredare i Socialdepartementet (S 2020:A). Hon har mångårig erfarenhet av tjänstgöring inom Regeringskansliet (Socialdepartementet, Justitiedepartementet och Statsrådsberedningen). Hon har också varit sekreterare i Utredningen om vissa alkoholfrågor (S 2010:03) och tjänstgjort som adjungerad ledamot i kammarrätten i Stockholm och som tf. rådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.

Böcker av Charlotte Lönnheim


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén