Tillbaka till alla experter

Christian Diesen

Christian Diesen

Christian Diesen är professor emeritus i processrätt vid Stockholms universitet. Hans forskning har framför allt varit inriktad på bevisrättsliga frågor och han har skrivit ett flertal böcker i ämnet, bl.a. serien BEVIS i 10 volymer. Andra publikationer på brottmålsprocessens område handlar om förundersökning, förhör och målsägandens rättigheter. Därutöver har han sysslat med tvärvetenskapliga forskningsprojekt som behandlat frågor som terapeutisk juridik, lekmän som domare och likheten inför lagen. Många av hans senast publicerade arbeten har handlat om övergreppsproblematik. I media har vi sett honom medverka som kommentator vid rättsfall i flera uppmärksammade fall, bl.a. Knutby- och Anna Lindh-morden.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare