Dag Victor

Dag Victor

Dag Victor var jur. dr. och f.d. justitieråd i Högsta domstolen. Han har tidigare tjänstgjort bl.a. som utredare inom Brottsförebyggande rådet (BRÅ), departementsråd vid Justitiedepartementet och som hovrättslagman. Dag Victor har medverkat som särskild utredare, ordförande, sakkunnig och expert i ett flertal offentliga utredningar.

Böcker av Dag Victor


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén