Daniel Ström

Daniel Ström

Daniel Ström är född 1970. Jur.kand. 1996. Assessor i Svea hovrätt 2004. Han har varit rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd i Försvarsdepartementet samt ställföreträdande chef för Försvarsmaktens juridiska stab. Numera är han expeditions- och rättschef i Kulturdepartementet. Daniel kommenterar lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet i Karnov.

Böcker av Daniel Ström


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén