David Langlet

David Langlet

David Langlet är docent i miljörätt. Han är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Stockholms Universitet. I sin forskning har han huvudsakligen varit inriktad på internationella, europeiska och transnationella förhållanden, främst inom områdena klimat och energi samt kemikalier och avfall. Ett särskilt intresse är reglering av gränsöverskridande transporter och gränsöverskridande infrastruktur.

Böcker av David Langlet


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén