Laddar...

Tillbaka till alla experter

David Törngren

David Törngren

David Törngren är född 1973. Jur.kand. 1999, är hovrättsassessor från Svea hovrätt. Han har tidigare varit utredningssekreterare i Grundlagsutredningen och arbetar sedan 2009 på Justitiedepartementets grundlagsenhet. Han har representerat Sverige i förhandlingarna om dataskyddsförordningen (GDPR) och har varit ansvarig för anpassningen av svensk rätt till GDPR. Kommenterar i Karnov: Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret Lag (2001:99) om den officiella statistiken Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet Riksdagsordning (2014:801) Lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) Kommenterar i Lexino: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare