Dennis Martinsson

Dennis Martinsson

Dennis Martinsson är juris doktor och universitetslektor i straffrätt vid Örebro universitet. Han har tidigare varit verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet, där han också lade fram sin doktorsavhandling ”Om straffrättsvillfarelse”. Han deltar också i den allmänna samhällsdebatten genom att kommentera och analysera straffrättsliga frågor i olika mediesammanhang. Från den 1 okt 2018 är Dennis även universitetslektor i rättsvetenskap vid SU.

Böcker av Dennis Martinsson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand