Eije Sjödin

Eije Sjödin

Eije Sjödin var adjungerad professor i markåtkomst och ersättning vid institutionen för fastigheter och byggande vid KTH. Han arbetade även som specialist vid Lantmäteriets huvudkontor i Gävle med inriktning mot fastighetsrätt, planering och byggande och fastighetsvärdering. Han har medverkat i lagstiftningsarbete rörande plan- och bygglagen, expropriationslagen, fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen och anläggningslagen och har skrivit såväl läroböcker som lagkommentarer inom dessa ämnesområden.

Böcker av Eije Sjödin


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén