Elisabet Reimers

Elisabet Reimers

Elisabet Reimers är född 1962. Jur. kand. 1988. Kammarrättsassessor 1994. Därefter har hon varit föredragande i riksdagens konstitutionsutskott samt sekreterare i Offentlighets- och sekretesskommittén, Integritetsskyddskommittén och Informationshanteringsutredningen. Hon är sedan 2008 kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm.

Böcker av Elisabet Reimers


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén