Emil Andersson

Emil Andersson

Emil Andersson är advokat och delägare vid Advokatfirman Delphi i Göteborg och arbetar företrädesvis med tvistlösning. Han föreläser regelbundet om förhandlingsteknik och tvistlösning, ämnen som han har fördjupat sig i bl.a. genom att fullfölja en juridisk masterutbildning vid Harvard Law School.

Böcker av Emil Andersson


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén