Emilie Hillert

Emilie Hillert

Emilie Hillert är advokat och delägare i Process Advokatbyrå. Hon är bl.a. specialiserad på migrationsrätt och önskar minska den enskildes underläge i migrationsprocessen varför hon kontinuerligt sprider information och lyfter rättssäkerhetsfrågor. Detta görs bl.a. genom debattartiklar, blogginlägg, böcker och föreläsningar.

Böcker av Emilie Hillert


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén