Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka till alla experter

Emma Gustafsson

Emma Gustafsson

Emma Gustafsson är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma och är specialiserad inom entreprenad-, konsult,- fastighets- och processrätt. Emma Gustafsson anlitas regelbundet som rådgivare i tvister och processer kopplade till fastighet-, entreprenad- och konsulträtt. Emma Gustafsson biträder därmed regelbundet såväl beställare som entreprenörer i utomrättsliga tvister och förhandlingar samt i tvister anhängiggjorda vid allmän domstol och skiljedomsinstitut. Emma Gustafsson har därutöver stor vana att hantera större och komplexa tvister. Emma Gustafsson biträder även klienter vid förhandling och upprättande av diverse kommersiella avtal. Härtill biträder Emma Gustafsson regelbundet klienter vid förhandling och genomförande av fastighetsförvärv.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

Jag vill bli författare