Erik Sjöstedt

Erik Sjöstedt

Erik Sjöstedt är född 1975. Jur.kand. 2000. Assessor Kammarrätten i Stockholm 2007. Därefter Finansdepartementets skatte- och tullavdelning, enheten för inkomstskatt och socialavgifter. Expert på skatterätt, särskilt kapitalbeskattning. Erik kommenterar lagen (2011:1268) om investeringssparkonto i Karnov.

Böcker av Erik Sjöstedt


Relaterade nyheter


Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra förläggare och produktutvecklare


Stefan Martell
Annette Embretsen
David Kinell
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand
Helena Viridén